Asnaf Rumah Orang Tua

Hits: 1351

Kompleks Asnaf MUIP adalah satu penempatan yang diwujudkan untuk untuk memberi perkhidmatan perlindungan kepada asnaf; secara asasnya kompleks ini telah melindungi asnaf fakir, miskin, muallaf, gharimin, riqab dan fisabilillah. Ianya telah dibangunkan di atas sebidang tanah wakaf seluas 3.4 ekar di Kampung Pahang, Kuantan dengan kos pembinaan berjumlah RM3.5 juta.

  • Project Status
    Completed
Tagged under: Goverment MUIP