Pusat Kokurikulum UMP

Hits: 1265

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI (SAffAD)


• Menggalakkan penglibatan pelajar melalui pelbagai aktiviti pembangunan pelajar di dalam dan di luar kampus.
• Merencana aktiviti kokurikulum dan memberi pengiktirafan aktiviti kehidupan kampus bagi membangunkan pelajar yang holistik.
• Menyediakan persekitaran kehidupan kampus yang menyeluruh (total campus experience) bagi merangsang proses pembangunan pelajar melalui prasarana, perkhidmatan dan kemudahan yang kondusif.
• Mewujudkan jaringan perhubungan yang erat serta berterusan di antara alumni UMP dan alma mater mereka.

  • Project Status
    Completed